1-5 augusti

Öppna Veckan är en del av konceptet Öppen Aktivitet:

- Öppen Aktivitet är gratis och kräver inget medlemskap.

- Öppen Aktivitet är ett sätt att prova på många olika idrotter,

kulturaktiviteter, lekar och äventyrligheter.

- Öppen Aktivitet är aktiviteter på ett spontant och roligt sätt.

- Öppen Aktivitet låter alla vara med efter sin nivå.

- Öppen Aktivitet är för barn och ungdom ca 10-15 års ålder

- Följ oss på Facebook så blir du uppdaterad när det kommer

mer info.

 

 

Facebook:  Öppen aktivitet  /  Öppna veckan

MoYoLo

Carlssons Buss

Öppna Veckan 2016 © Producerad av Nyléns reklam